poręczać


poręczać
poręczać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, poręczaćam, poręczaća, poręczaćają, poręczaćany {{/stl_8}}– poręczyć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIa, poręczaćczę, poręczaćczy, poręczaćczony {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w formie urzędowej dawać gwarancję o czyjejś wypłacalności, zwłaszcza przy zaciąganiu pożyczek; gwarantować, żyrować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poręczać pożyczkę, kupno na raty. Poręczyć za kogoś. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dawać gwarancję czyjegoś odpowiedniego, zgodnego z przepisami zachowania, np. przy opuszczaniu aresztu, wychodzeniu z więzienia, na przepustkę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poseł X. poręczył za tego więźnia. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • poręczać — → poręczyć …   Słownik języka polskiego

  • weksel — m I, D. wekselsla; lm M. wekselsle, D. wekselsli (wekselslów) «dokument kredytowy sporządzony na odpowiednim blankiecie, stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia jakiejś sumy pieniędzy określonej osobie (lub okazicielowi) w… …   Słownik języka polskiego

  • poręczanie — n I rzecz. od poręczać …   Słownik języka polskiego

  • poręczyć — dk VIb, poręczyćczę, poręczyćczysz, poręczyćręcz, poręczyćczył, poręczyćczony poręczać ndk I, poręczyćam, poręczyćasz, poręczyćają, poręczyćaj, poręczyćał, poręczyćany «dać gwarancję co do czyjejś wypłacalności; zapewnić, że zobowiązania dłużnika …   Słownik języka polskiego

  • ręczyć — ndk VIb, ręczyćczę, ręczyćczysz, ręcz, ręczyćył, ręczyćczony 1. «poręczać za kogoś, dawać gwarancję na coś; gwarantować» Ręczyć za kogoś majątkiem. Ręczyć za czyjąś uczciwość. Ręczyć honorem, słowem (honoru). ◊ Nie ręczyć za siebie «obawiać się,… …   Słownik języka polskiego

  • żyrować — ndk IV, żyrowaćruję, żyrowaćrujesz, żyrowaćruj, żyrowaćował, żyrowaćowany hand. «poręczać zapłatę sumy wekslowej» Żyrować weksel. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • poręczyć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}poręczać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ręczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, ręczyćczę, ręczyćczy, ręczyćczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać gwarancję za coś lub za kogoś; poręczać, gwarantować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ręczyć za kogoś słowem honoru.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • żyrować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. Ia, żyrowaćruję, żyrowaćruje, żyrowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} poręczać spłatę sumy wekslowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Żyrować weksle, pożyczkę. <niem. z wł.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień